Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2019

Nameless657
0924 1ad0
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
Nameless657
0921 703a 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
Nameless657
0920 1638
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa

September 02 2017

Nameless657
9338 9ad9
Nameless657
4004 d9d8
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viazapiski zapiski

August 21 2017

Nameless657
4114 6d04
Nameless657

"Sierpień - pomyślałem - nie ma w sobie nic z agresywności czerwca i lipca. Jest miesiącem ukojenia, miesiącem zbiorów. 
Ma w sobie przeczucie jesieni, a więc i trochę melancholii."

Stanisław Kowalewski "Czary i oczarowania"

Nameless657
Nameless657

June 23 2017

Nameless657
1762 a827
ten rodzaj spontaniczności. :))
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Nameless657
6638 a7bb
Nameless657
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viazupson zupson

June 22 2017

Nameless657
Reposted frommefir mefir viazapiski zapiski
Nameless657
9117 d4bf 500

June 10 2017

Nameless657
zrób mi jakąś krzywdę.
    chcę poczuć.
    mocniej.
    ostrzej.
    dobitniej.
    chcę wiedzieć.
    czuć.
    że jestem dla ciebie nikim
— Jakub Żulczyk
Nameless657
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Nameless657
Nameless657
  I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromIriss Iriss viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Nameless657
Nameless657
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl