Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2017

Nameless657
Bo cokolwiek usłyszysz, Twoja paranoja użyje tego przeciwko Tobie.
— Jakub Żulczyk

April 14 2017

Nameless657
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

March 28 2017

Nameless657
9024 43c7 500
P. Czerwiński, Międzynaród #2

March 09 2017

Nameless657
Nameless657
2346 6983
Reposted fromunr-eal unr-eal viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

February 17 2017

Nameless657
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaiammistake iammistake
Nameless657

"Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę."

— Denis Diderot
Reposted fromjanka89 janka89 viaiammistake iammistake
Nameless657
4077 c37d
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viaiammistake iammistake

February 15 2017

Nameless657
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz

June 07 2015

May 31 2015

May 25 2015

Nameless657
Nameless657
Ludzie uwielbiają być ranieni. Odruchowo i posłusznie idą tam, gdzie jest ból. Kojarzą go z bezpieczeństwem. Mylą z miłością. To nawet nie jest smutne, to banalne jak cykl dobowy i prawie wszyscy są do tego przyzwyczajeni.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
Nameless657
W dzień jest jako tako, ale w nocy zaczynam o niej myśleć. To wszystko zaczyna się właśnie w nocy. Mam własne kino, ale ja z tego kina nie mogę wyjść. I to są właśnie moje noce.
— Marek Hłasko
Reposted fromrol rol viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Nameless657
Nameless657
5296 b20a
Nameless657
Za dużo pamiętam [...]. Nie powinno się tyle pamiętać. Człowiek nie beczka. Nie wszystko się w nim zmieści. A najgorsze, kiedy zacznie się przelewać.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Nameless657
Nameless657
to co w sobie mam tylko ciągnie mnie w dół
— Jamal, Peron
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl