Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2015

Nameless657
Nameless657
Ludzie uwielbiają być ranieni. Odruchowo i posłusznie idą tam, gdzie jest ból. Kojarzą go z bezpieczeństwem. Mylą z miłością. To nawet nie jest smutne, to banalne jak cykl dobowy i prawie wszyscy są do tego przyzwyczajeni.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viazapiski zapiski
Nameless657
W dzień jest jako tako, ale w nocy zaczynam o niej myśleć. To wszystko zaczyna się właśnie w nocy. Mam własne kino, ale ja z tego kina nie mogę wyjść. I to są właśnie moje noce.
— Marek Hłasko
Reposted fromrol rol viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Nameless657
Nameless657
5296 b20a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapiski zapiski
Nameless657
Za dużo pamiętam [...]. Nie powinno się tyle pamiętać. Człowiek nie beczka. Nie wszystko się w nim zmieści. A najgorsze, kiedy zacznie się przelewać.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Nameless657
Nameless657
to co w sobie mam tylko ciągnie mnie w dół
— Jamal, Peron
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Nameless657
Nameless657
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromimyours imyours viazapiski zapiski
Nameless657
Rzeczy, o których się mówi najczęściej żartując, to są na ogół właśnie rzeczy, które sprawiają kłopoty; nie przyznajemy się do tych kłopotów, może z tajoną nadzieją, że właśnie osoba, z którą się rozmawia, słysząc że sobie żartujemy z tego, pomyśli, że to nieprawda.
— Marcel Proust
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Nameless657
2580 3407
Reposted fromdimetyloamina dimetyloamina viazapiski zapiski
Nameless657
Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie.
Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy
— Beata Pawlikowska
Nameless657
5419 3df2 500
widzę...otchłań... czarną otchłań...
Nameless657
Nameless657
8030 5217 500
Reposted fromrol rol viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Nameless657
Nameless657
- Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?
- Czy to coś złego?
- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu. 
— Stephen Chbosky – Charlie
Najgłębszym, najintensywniejszym pożądaniem darzymy tych, którzy są zakazani.
— I. A. Dice ‘Dźwięk ocalenia’

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl